บ่ายวันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องประชุมสารภี 1 ชั้น 2 เทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

บ่ายวันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องประชุมสารภี 1 ชั้น 2 เทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการเลือกตั้ง โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ที่สำคัญเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรมและโปร่งใสที่สุด โดยมีกำหนดการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าว // กรชนก บุญสม
ภาพ // กรชนก บุญสม
______________________________________
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.songkhlacity.go.th, https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality และ LINE Official Account : @songkhlacity


 
เว็บสำเร็จรูป
×