วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) ที่บ้านเขียนเจริญ ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ “Lighting of Songkhla Lagoon 2024”โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ มีบทบาทสำคัญในการดึงงานพัฒนางานไมซ์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลนานาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเกียรติภูมิของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา


ข่าว // อาราฟัต ยะหรี่
ภาพ // อาราฟัต ยะหรี่
____________________________________
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


 
เว็บสำเร็จรูป
×