💛💛จังหวัดสงขลา จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


💛💛จังหวัดสงขลา จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
💛💛💛วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  ฤกษ์เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  พร้อมด้วย นางสาวชุติมา เดชดี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวสงขลาร่วมพิธี  เจ้าหน้าที่ฯร่วมพิธี 
#พี่หลวงคร 
#hatyailearningcity 
#เทศบาลนครหาดใหญ่ 
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เว็บสำเร็จรูป
×