จิตอาสาเทศบาลเมืองควนลัง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning) อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

จิตอาสาเทศบาลเมืองควนลัง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning) อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
---------------------------------------------------------
           วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จิตอาสากองสวัสดิการสังคมและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 10 คน และสนับสนุนรถฉีดน้ำ จำนวน 1 คัน ร่วมสมทบกำลังกับจิตอาสา 904 ประจำจังหวัดสงขลา และหน่วยกำลังในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning) ฉีดล้างพื้นเก็บกวาดขยะมูลฝอย และตัดหญ้า ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งผู้ที่ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตลอดจนการดำเนินการด้านอื่น ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 
เว็บสำเร็จรูป
×