วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   โดยกิจกรรมดังกล่าวในส่วนของจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 และวันนี้กำหนดให้พื้นที่อำเภอหาดใหญ่รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากอำเภอเมืองสงขลาเป็นจุดที่ 2 รับธงตราสัญลักษณ์ฯ  บริเวณปากทางเข้าตลาดน้ำคลองแห ถนนลพบุรีราเมศวร์ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ นำโดยนายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ  และนำเดิน วิ่ง ปั่น ส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับเขตอำเภอบางกล่ำ และส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดพัทลุงในลำดับถัดไป
#KhohongSmartCity
#คอหงส์เมืองน่าอยู่
____________________________
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองคอหงส์ 
เว็บสำเร็จรูป
×