✨ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจการทำงาน บริการเพื่อประชาชน✨

พร้อมให้บริการ : งานทะเบียนราษฎร (ศูนย์บริการส่วนหน้า) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย
เปิดทำการในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)ให้บริการ แจ้งเกิด / ตาย / ย้ายที่อยู่ ขอทะเบียนบ้าน 
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารทะเบียนราษฎร คัดและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎร 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานทะเบียนราษฎร (ศูนย์บริการส่วนหน้า) อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย 
โทร. 074-211333 (ในวันและเวลาราชการ)
#KhohongSmartCity 
เว็บสำเร็จรูป
×