โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
วันที่ 11 มิถุนายน 2567  ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “จิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัด” โดยร่วมกันเก็บขยะ และขนกระเบื้องหลังคาดินเผา ณ วัดทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ภาพ /ข่าว ประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. 
เว็บสำเร็จรูป
×