โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนรถน้ำ ม.6 บ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนรถน้ำ ม.6  บ้านควนหัวช้าง  ตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 13  พฤษภาคม 2567   โรงไฟฟ้าจะนะนำโดยนายมาหะมุ  เจ๊ะหะ ผู้ปฏิบัติงานแผนกรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ  นำรถน้ำโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านบ้านควนหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือนในหมู่บ้าน โดยได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์มาจากนายธราดล   หมานหมาด ผู้ใหญ่บ้านบ้านควนหัวช้าง ในวันนี้สนับสนุนน้ำสำหรับใช้ไปแล้ว 12,000 ลิตร
ภาพ : มาหะมุ
ข่าว : เกตุวลี
 
เว็บสำเร็จรูป
×