โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ประจำปี 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ประจำปี 2567 
วันจันทร์ที่ 8  กรกฎาคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายจิตวัต  วงศ์วาสนา  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ  ร่วมกิจกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ประจำปี 2567  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู (รพ.สต.คู) อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โดยมีนายนิพนธ์   ชิตมณี  ปลัดอาวุโสฯอำเภอจะนะ  และนายชวน  มุนีแนม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับภาคใต้ ประจำปี 2567  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีนายก่อเดช  ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการฯ  มีคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คู ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดสงขลา สาธารณสุขอำเภอจะนะ  บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ  และบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอจะนะ   และตัวแทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมต้อนรับและตรวจประเมินในครั้งนี้
ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ
 
เว็บสำเร็จรูป
×