วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กาแฟโรบัสต้า พืชเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง สู่เป้าหมายพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคอหงส์ ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กาแฟโรบัสต้า พืชเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง สู่เป้าหมายพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคอหงส์ ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นคนคอหงส์ และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ 

ซึ่งในวันนี้ได้มี กิจกรรมฝึกอบรม 4 ฐานการเรียนรู้ซึ่งได้แก่ 
• ฐานเรียนรู้ที่1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปกาแฟขี้ชะมด โดยนายอิมรอน หมัดร่วม ผู้ผลิตกาแฟขี้ชะมดจังหวัดสงขลา 
• ฐานเรียนรู้ที่ 2 การคั่วและชงกาแฟมือ โดยนางเพ็ญแข ตำหนัก ผู้จัดการร้าน Mali Coffee & Tea 
• ฐานเรียนรู้ที่ 3 นวัตกรรมการปลูกกาแฟสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และฐานเรียนรู้ที่ 4 เครื่องจักรเกษตรขนาดเล็กในการส่งเสริมปลูกกาแฟ โดยบริษัท อเนกการช่าง จำกัด 
ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีเมือง โดยผลักดันร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ วางแนวทางไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ "กาแฟขี้มูสัง" เพื่อสร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่ากาแฟของชาวคอหงส์ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์  เทศบาลเมืองคอหงส์
ผลการประกวดตั้งชื่อน้องมูสัง ทั้ง 4 ตัว
🔸ตัวผู้ 2 ตัว ได้แก่
• น้องเหล็กขูด  โดยคุณปฤษณา สุระสังวาล
• น้องเหล็กโคน  โดยคุณอริสรา ผดุ้งกูล
🔸ตัวเมีย 2 ตัว ได้แก่
• น้องแป้งหวาน  โดยคุณธนิดา ด่านราชัยมงคล 
• น้องม่อฉี่  โดยคุณธภัทร ไชยทอง 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ชื่อที่ได้รับการคะดเลือกมีผู้ส่งซ้ำกันหลายท่าน ผู้ที่ส่งชื่อเข้ามาในระบบเป้นอันดับแรก จะได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
#KhohongSmartCity 
#คอหงส์เมืองน่าอยู่
#คอหงส์ท่องเที่ยว
#คอหงส์เมืองกาแฟ
---------------------------
ภาพ : นายปัณนธิศณ์ ธีรศิธนวงศ์
ข่าว : นางสาวจุฑารัตน์ ชุมมณี
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
เว็บสำเร็จรูป
×