คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ร่วมไถ่ถอนทรัพย์สิน ในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เน้นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากิน เพื่อให้ประชาชนได้นำกลับไปประกอบอาชีพต่อไปคณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ร่วมไถ่ถอนทรัพย์สิน ในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เน้นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากิน เพื่อให้ประชาชนได้นำกลับไปประกอบอาชีพต่อไป
.
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมไถ่ถอนทรัพย์สิน ในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 10,551 บาท ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่พี่น้องประชาชนมาฝากจำนำไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้ง การไถ่ถอนทรัพย์สินในวันนี้ยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาอีกด้วย.
สำหรับการไถ่ถอนทรัพย์สินฯ ครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน ซึ่งการนำทรัพย์สินส่วนนี้มาฝากจำนำอาจส่งผลกระทบทำให้ประชาชนไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ หรือขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ ทำให้การหารายได้เข้าสู่ครอบครัวลดน้อยลง โดยจะเน้นไถ่ถอนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ประชาชนใช้ทำมาหากิน เช่น  จักรเย็บผ้า เลื่อยฉลุ ตู้เชื่อม เลื่อยวงเดือน กบไฟฟ้า สว่าน และไฟเบอร์ตัดเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้นำกลับไปประกอบอาชีพ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต เมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นเชื่อว่าประชาชนจะมีกำลังใจ ออกมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคมต่อไป
.
ข่าว : เยาวเรศ มณีพันธุ์
ภาพ : สุทธิตา อมรนาค
________________________________________________
 งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.songkhlacity.go.th
, https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality และ LINE Official Account : @songkhlacity 
เว็บสำเร็จรูป
×