🚩สมาชิก​ชมรมแม่บ้า​นมหาดไทยจั​งหวัดสงขลา​ ออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🚩วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.50 น.นางดาเรศ จิตรัตน์ ปร​ะธานแม่บ้า​นมหาดไทยจั​งหวัดสงขลา​ พร้อมด้วย​ นาง​เยาวลักษณ์​ จันทรปาน​ รองปร​ะธานแม่บ้า​นมหาดไทยจั​งหวัดสงขลา​ สมาชิก​ชมรมแม่บ้า​นมหาดไทยจั​งหวัดสงขลา​ นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด​ นาง​สุดารัตน์​ แก้วล้วน​ นายก​กิ่ง​กาชาด​อำเภอ​ระโนด​ นางญาณิน สุริยะวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา​ กรรมการ​/สมาชิกเห​ล่ากิ่ง​กาชาด​อำเภอ​ระโนด​ นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กับเจ้าหน้าสำนักงานฯ และนางเพ็ญศรี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่ม พัฒนาการศึกษา ศธจ.สงขลา กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกเยี่ยมเยียน ติดตามผลการเรียน สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 1 ราย ที่กำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนระโนดวิทยา​ 
ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 2​ โรงเรียน​ระโนด​วิทยา​ อำเภอ​ระโนด​ จังหวัดสงขลา
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้

 
เว็บสำเร็จรูป
×