งานแถลงข่าว Southern Halal Expo Tourism จัดโดย สมาคมการค้า การท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียน และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค.2567งานแถลงข่าว 
Southern Halal Expo Tourism 
จัดโดย สมาคมการค้า การท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียน และภาคีเครือข่าย 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค.2567
📌 ปักหมุดรอเลย เรามีนัดกันที่ 👇
👉 
🛫 Southern Halal Expo & Tourism 
✍️ วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2567 นี้
📌 ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
💥 งานดี กิน ฟิล ชิล ไม่ควรพลาด
📌 พบกับคาราวานอาหารฮาลาล รสเด็ด กว่า 150 ร้านค้า
✔️ รวมของดี 4 ภาค, รวมทั้งบูทสินค้านานาชาติ
งานแถลงข่าวการจัดงาน "Southern Halal Expo & Tourism"
ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2567 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ภายในงานมี
การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน "ปันจักสีลัต"
โดยมี
- ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และประธานมูลนิธิเบิกฟ้า
- คุณนงเยาว์ จิรันคร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.หาดใหญ่
- คุณอัยดา อูเจ๊ะ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน
อาจารย์ วันอับดุลเลาะฮ์ หลีะติหมะ นายกสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย
- นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห
- นายสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
ดร. สิทธิพงศ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรม
สมาคมการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซี่ยน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และภาคี
เครือข่าย มีกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน "เซาเทิร์นฮาลาลเอ็กซ์โปและการท่องเที่ยว" ( Southern Halal Expo &
Tourism ) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาเพื่อ
ยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่วางเป้าหมายให้ไทย ให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น..กระนั้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ กระตุ้นอาหารฮาลานสู่ตลาดโลก
เป็น ๑ ใน ๕ จุดหมายปลายทาง สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมภายในปี 2567ทางคณะผู้จัดงานจึงเกิดแนวคิดเพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดสงขลา รวมถึงจังหวัดในภาคใต้ของ
ไทย สร้างความพร้อม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน (IMT-GT) รวมถึงกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง และร่วมส่งเสริมนโยบายซอฟเพาเวอร์ด้านอาหาร วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของไทย
 
เว็บสำเร็จรูป
×