โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ อบต.คลองเปียะ

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ อบต.คลองเปียะ                 
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายชนาธิป  ชิตพงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ โดยมี นายกฤชณัทท  พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่  ผู้นำหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรเอกชน  ผู้นำชุมชน เข้าร่วมงาน
ภาพ /ข่าว ประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้าจะนะ 
เว็บสำเร็จรูป
×