🌎 วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี🌎 วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
.
🍀 วันสิ่งแวดล้อมโลกนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก โดยแต่ละปีจะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก ซึ่งคำขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ในปี 2567 ได้แก่ “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง”
#วันสิ่งแวดล้อมโลก #กฟผ #EGAT
 
เว็บสำเร็จรูป
×