✅รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดคลีนิควิชาการเชิงปฏิบัติการกีฬาจานร่อน BODY MIND SOUL มุ่งขับเคลื่อน "สงขลาเมืองกีฬา" รองรับเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33✅รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดคลีนิควิชาการเชิงปฏิบัติการกีฬาจานร่อน BODY MIND SOUL มุ่งขับเคลื่อน "สงขลาเมืองกีฬา" รองรับเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 
.
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2567) ที่สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะ สงขลา อ.จะนะ จ.สงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดคลีนิควิชาการเชิงปฏิบัติการกีฬาจานร่อน BODY MIND SOUL โดยมี ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ครูผู้ควบคุม นักเรียน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
.
ด้วยชมรมกีฬาจานร่อนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสโมสร SKY ULTIMATE CIUB สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย มีแผนงานปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ด้านการส่งเสริมทักษะกีฬาจานร่อน กีฬาทางเลือกใหม่ ซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการเป็นกีฬาสาธิตบรรจุในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทักษะในด้านกีฬาให้แก่เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปิดโอกาสรับสมัครนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคลินิกวิชาการเชิงปฏิบัติการ กีฬาจานร่อน BODY MIND SOUL เป็นระบบทีม ชนิดกีฬา ULTIMATEและ DISC GOLF โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน  ทั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อน "สงขลาเมืองกีฬา" (Songkhla Sports City) และรองรับเตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 
.
นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา เป็นการส่งเสริมกีฬาทางเลือกใหม่ ที่สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประทศไทยได้ผลักดันเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและมีการบรรจุแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดจันทบุรีในปีนี้ จังหวัดสงขลาได้ขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) ทั้งกีฬาสากล กีฬาท้องถิ่นให้กับทุกกลุ่มประกอบด้วยเด็กเล็ก เยาวชน ประชาชน ผู้อาวุโส ผู้สูงอายุ
ผู้พิการทางด้านร่างกาย นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียนไปจนถึงนักศึกษาและนิสิตระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×