นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๔ เป็นประธาน การปฐมนิเทศและทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๔  เป็นประธาน การปฐมนิเทศและทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) สังกัด ภาค ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
www.109-news.com


 
เว็บสำเร็จรูป
×