เทศบาลเมืองควนลัง ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากอำเภอเมืองสงขลา

เทศบาลเมืองควนลัง ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากอำเภอเมืองสงขลา
............................................
      วันนี้ (9 มิถุนายน 2567) เวลา 10.10 น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ นำส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวหาดใหญ่ ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา บริเวณถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเคลื่อนขบวนต่อไปยังอำเภอบางกล่ำ ซึ่งเป็นจุดที่ 3 ในการรับมอบธงตราสัญลักษณ์
      ในการนี้ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้มอบหมายให้ นายอัสมี มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัด นางจุฑารัตน์ สุวรรณกาญจน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นายพงษ์พันธ์ สุวรรณกาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวพรรณภา เผ่าชู วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายมารุต บินสุอะหวา นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นางสาวอรัญญา มาลินี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  นางพัชนี แซ่อึ้ง ครู คศ.2 นางสุคนธา บิลหร่อหีม ครู คศ.2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
www.109-news.com


 
เว็บสำเร็จรูป
×