ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ นายวินัย มงคลรัตน์รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2567โดยการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเทศบาลนครหาดใหญ่ ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการส่งเสริมให้ความรู้และเพิ่มทักษะฝีมือในอาชีพให้แก่กลุ่มคนที่สนใจ สร้างโอกาสในการมีงานทำ ในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ชุมชนราษฎร์อุทิศ ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จากชุมชน ทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนราษฎร์อุทิศ ,ชุมชนหน้าอำเภอ และชุมชนมงคลหรรษา จำนวน 20 คน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
 
เว็บสำเร็จรูป
×