มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม การบริการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่         24 กุมภาพันธ์ 2565มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
หารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม การบริการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

🔸 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
🔸 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 
🔸 น.ส.พิมพ์ณดา มณีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
🤝ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) 
🔹ร.ต.อ.อรรถกร ผลอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาการและนวัตกรรม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)และคณะ

📌ณ ห้องประชุม 18316 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


#มหาวิทยาลัยทักษิณ #สื่อสารองค์กร#TSUNews #RDITSU
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
 
เว็บสำเร็จรูป
×