วันนี้ (22 พฤษภาคม 2566) ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2566) ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายดนุพล สุนทรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคล
ข่าว : เยาวเรศ มณีพันธุ์
ภาพ : สุทธิตา อมรนาค
________________________________________________
 งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.songkhlacity.go.th
, https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality และ LINE Official Account : @songkhlacity

 
เว็บสำเร็จรูป
×