วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ-แลชุมชน ในกลุ่มของชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ-แลชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ และกลุ่มแกนนำอาสาสมัครอื่น ๆ ในชุมชน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบไปในแนวทางเดียวกัน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย เทศบาลเมืองคอหงส์ 


#KhohongSmartCity #คอหงส์เมืองน่าอยู่
---------------------
ภาพ : นายบุญเลิศ อินสุวรรณโณ
ข่าว : น.ส.ชุติมาภรณ์ สุวรรณโณ

 
เว็บสำเร็จรูป
×