การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ณ ห้องประชุมกรุงเทพแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ณ ห้องประชุมกรุงเทพแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันจันทร์ ที่ 18 ก.ย.66 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

www.109-news.com 
เว็บสำเร็จรูป
×